مشارکت گسترده شهروندان در برنامه‌های تقارن “ایام فاطمیه” و دوازدهم دیماه “روز رشت

مشارکت گسترده شهروندان در برنامه‌های تقارن “ایام فاطمیه” و دوازدهم دیماه “روز رشت

یوسف یزدانی سرپرست شهرداری رشت با اشاره به تقارن “ایام فاطمیه” و دوازدهم دیماه “روز رشت” از مجموعه فعالیتهای فرهنگی و هنری وسیعی در شهر رشت خبر داد. سرپرست شهرداری رشت در این رابطه اذعان کرد: به همت سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری رشت امسال تقارن “روز رشت” با “ایام فاطمیه” سبب شده که