پنج هکتار فضای سبز در شهرک‌ها و نواحی صنعتی قزوین ایجاد می‌شود

پنج هکتار فضای سبز در شهرک‌ها و نواحی صنعتی قزوین ایجاد می‌شود

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان قزوین گفت: برای توسعه فضای سبز در شهرک‌ها و نواحی صنعتی استان برنامه ریزی شده تا در سال آینده پنج هکتار از اراضی صنعتی موجود به فضای سبز اختصاص پیدا کند.  رضا صفاری در مراسم کاشت نهال در شهرک‌های صنعتی استان گفت: براساس قرارداد صورت گرفته، صاحبان صنایع باید