۶۰ هزار تن مرغ گوشتی در مرغداری‌های قزوین تولید شد

۶۰ هزار تن مرغ گوشتی در مرغداری‌های قزوین تولید شد

مدیر امور طیور سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین از تولید ۶۰ هزار و ۳۳۲ تن مرغ گوشتی در ۱۱ ماه گذشته سال جاری خبر داد.  علی رمضانپور گفت: تولید مرغ گوشتی نسبت به سال گذشته که ۶۰ هزار و ۱۵۵ تن بوده رشد محسوسی داشته است. مدیر امور طیور سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین ادامه